Sally Schmitt, Obituary – Death, Sally Schmitt Has Passed Away. > EndobitsLekki – What We Know!

Sally Schmitt, Obituary

Sally Schmitt, Obituary – Death: Sally Schmitt, Pattern-Setting Restaurateur, Dies at 90. She based the French Laundry within the Napa Valley together with her husband, Don, and is commonly cited as a pioneer in California delicacies.

Sally Schmitt, restauradora que marca tendencias, muere a los 90 años. Fundó French Laundry en Napa Valley con su esposo, Don, y a menudo se la menciona como pionera en la cocina de California.

Sally Schmitt, restauratrice tendance, décède à 90 ans. Elle a fondé la French Laundry dans la Napa Valley avec son mari, Don, et est souvent citée comme une pionnière de la delicacies californienne.

Sally Schmitt, restauratorka wyznaczająca fashionable, zmarła w wieku 90 lat. Wraz z mężem Donem założyła francuską pralnię w Dolinie Napa i jest często wymieniana jako pionierka kuchni kalifornijskiej.